[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) กรมประชาสัมพันธ์

#คุ่มือเตรียมสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช) กรมประชาสัมพันธ์ ตรงประเด็นที่สอบ อ่านเข้าใจง่าย
#เตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช) เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
#หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช) กรมประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่สอบ

##จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม##
##เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
###สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ###
###มีทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ประจำตำแหน่งรวมอยู่ภายในเล่มเดียว###

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) กรมประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายสายโทรคมนาคม
6 ความรู้เกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร
7 ระบบโทรทัศน์
8 สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
9 ระบบของเครื่องส่งวิทยุ AM และ  FM
10 หลักการส่งวิทยุกระจายเสียง
11 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
13 แนวข้อสอบระบบไฟฟ้ากำลัง Power System
14 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
MP3 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

***ข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ***
(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ จำนวน 200-250 หน้า (ได้รับภายในวันที่โอน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS


กดติดตามหนังสือตรียมสอบ: https://www.facebook.com/Examservice1/
คลิกดูคุ่มืออ่านสอบ : https://sites.google.com/site/khxsxbnganrachkarthiy/
กดติดตามแฟนเพจข่าวเปิดสอบ :  https://www.facebook.com/Examinationservice/
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/  
สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line : 0930921748 หรือ http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2

สามารถติดต่อสอบ#คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) กรมประชาสัมพันธ์ [สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]ได้ที่
โทร : 0930921748 
LineID : 0930921748
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40smm4038f
#ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช)#กรมประชาสัมพันธ์
#คู่มือสอบสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบงานราชการ,#เตรียมสอบงานราชการ, #หนังสืองานราชการ,#เปิดสอบราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เตรียมสอบราชการ#คุ่มือเตรียมสอบงานราชการ

### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้####
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้#แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (ปวช) กรมประชาสัมพันธ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ**

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์

##ชุดเตรียมสอบ##ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์  ใหม่ล่าสุด ครอบคุมที่ออกสอบ
##หนังสือเตรียมสอบ##กรมประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าใจง่าย ตรงประเด็น กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย
##สรุปแนวข้อสอบ##ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์  ที่ออกบ่อย กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย

##จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม##
##เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
###สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ###
###มีทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ประจำตำแหน่งรวมอยู่ภายในเล่มเดียว###

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 สรุประเบียบกระทรวงการคลังค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
6 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
10 สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  GFMIS
11 จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
12 แนวข้อสอบ  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
13 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

** รายละเอียดการสั่งซื้อแนวข้อสอบมี 4 แบบ **
(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ จำนวน 200-250 หน้า (ได้รับภายในวันที่โอน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS


คลิกดูหนังสืออ่านสอบ : https://sites.google.com/site/khxsxbnganrachkarthiy/
กดติดตามคุ่มือเตรียมสอบที่อัพเดท : https://www.facebook.com/Examservice1/
รายละเอียดการเปิดสอบ :  https://www.facebook.com/Examinationservice/
กดติดตามแฟนเพจข่าวเปิดสอบ :  https://www.facebook.com/ddbook.78/           
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/  
สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line : 0930921748 หรือ Line@: https://line.me/R/ti/p/%40uev5703p

สนใจสอบถาม#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงานติดต่อที่
โทร : 0930921748 
LineID : 0930921748
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40smm4038f
#ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมประชาสัมพันธ์
#คู่มือสอบสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบงานราชการ,#เตรียมสอบงานราชการ, #หนังสืองานราชการ,#เปิดสอบราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เตรียมสอบราชการ#คุ่มือเตรียมสอบงานราชการ

### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ###

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์

BEST#คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์  ที่ออกบ่อย พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย
HOT#แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัพเดทใหม่ ล่าสุด สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบ
NEW#หนังสือสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์ คัดกรองมาอย่างดี กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย

##จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม##
##เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
###สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ###
###มีทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ประจำตำแหน่งรวมอยู่ภายในเล่มเดียว###

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม
5 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
6 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
7 การบริหารจัดการองค์กร
8 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
10 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

#คุ่มือแนวข้อสอบมี 4 แบบ
(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ จำนวน 200-250 หน้า (ได้รับภายในวันที่โอน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS

#ช่องทางการติดตามข่าวเปิดสอบและคุ่มือเตรียมสอบเพิ่มเติมได้ที่#
กดติดตามคุ่มือสอบที่อัพเดท : https://www.facebook.com/Examservice1/
รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/  
กดติดตามแฟนเพจข่าวเปิดสอบ :  https://www.facebook.com/Examinationservice/
ผลงานลูกค้า :  https://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/webboard/viewtopic/340
สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line : 0930921748 หรือ Line@: https://line.me/R/ti/p/%40uev5703p

สามารถติดต่อสอบ#คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์ [สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]ได้ที่
โทร : 0930921748 
LineID : 0930921748
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40smm4038f

#ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป#กรมประชาสัมพันธ์
#คู่มือสอบสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบงานราชการ,#เตรียมสอบงานราชการ, #หนังสืองานราชการ,#เปิดสอบราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เตรียมสอบราชการ#คุ่มือเตรียมสอบงานราชการ

### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ###

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือเตรียมสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์


++[PDF]++หนังสือสอบ##ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์  คัดกรองมาอย่างดี
++[HIT]เตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ที่ออกบ่อย ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
++[NEW]++แนวข้อสอบ##ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์  อัพเดทใหม่ มีเฉลยพร้อมอธิบาย

##จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม##
##เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
###สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ###
###มีทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ประจำตำแหน่งรวมอยู่ภายในเล่มเดียว###

แนวข้อสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
5 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
6 หลักการประชาสัมพันธ์
7 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
8 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
10 ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
11 กระบวนการผลิตข่าวและการรายงานข่าว
12 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
13 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
14 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


#คุ่มือแนวข้อสอบมี 4 แบบ
(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ จำนวน 200-250 หน้า (ได้รับภายในวันที่โอน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS

#ช่องทางการติดตามข่าวเปิดสอบและคุ่มือเตรียมสอบเพิ่มเติมได้ที่#
กดติดตามคุ่มือสอบที่อัพเดท : https://www.facebook.com/Examservice1/
รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/  
กดติดตามแฟนเพจข่าวเปิดสอบ :  https://www.facebook.com/Examinationservice/
ผลงานลูกค้า :  https://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/webboard/viewtopic/340
สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line : 0930921748 หรือ Line@: https://line.me/R/ti/p/%40uev5703p 

สามารถติดต่อสอบ#คู่มือเตรียมสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ [สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]ได้ที่
โทร : 0930921748 
LineID : 0930921748
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40smm4038f#ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)#กรมประชาสัมพันธ์
#คู่มือสอบสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบงานราชการ,#เตรียมสอบงานราชการ, #หนังสืองานราชการ,#เปิดสอบราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เตรียมสอบราชการ#คุ่มือเตรียมสอบงานราชการ

### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนีhขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ###

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือเตรียมสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์

++คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์  แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย สรุปสาระสำคัญ อัพเดตใหม่ล่าสุด
++ฉบับใหม่ข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) เจาะลึกตรงประเด็น ครอบคุมที่ออกสอบ
++สรุปสาระสำคัญตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์  อ่านกระชับเวลา เข้าใจง่าย แบบละเอียด

##จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม##
##เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
###สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ###
###มีทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ประจำตำแหน่งรวมอยู่ภายในเล่มเดียว###

แนวข้อสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
5 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
6 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
7 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
8 ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
9 กระบวนการผลิตข่าวและการรายงานข่าว
10 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
11 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
12 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

***ข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ***
(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ จำนวน 200-250 หน้า (ได้รับภายในวันที่โอน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS

#ช่องทางการติดตามข่าวเปิดสอบและคุ่มือเตรียมสอบเพิ่มเติมได้ที่#
คลิกดูคุ่มือแนวข้อสอบ : https://sites.google.com/site/khxsxbnganrachkarthiy/
กดติดตามคุ่มือสอบที่อัพเดท : https://www.facebook.com/Examservice1/
กดติดตามแฟนเพจข่าวเปิดสอบ : https://www.facebook.com/Examinationservice/
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/  
สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line : 0930921748 หรือ Line@: https://line.me/R/ti/p/%40smm4038f

สนใจสั่งซื้อ#แนวข้อสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์ สอบถามได้มีทุกหน่วยงานติดต่อมาที่
โทร : 0930921748 
LineID : 0930921748
#ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)#กรมประชาสัมพันธ์
#คู่มือสอบสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบงานราชการ,#เตรียมสอบงานราชการ, #หนังสืองานราชการ,#เปิดสอบราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เตรียมสอบราชการ#คุ่มือเตรียมสอบงานราชการ

### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้####
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้#แนวข้อสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ**

[[#สรุปเนื้อหา]]คุ่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต

[[ Update ]]แนวข้อสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่สอบ เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น
[[TOP]]คุ่มือเตรียมสอบกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กระชับเวลา เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น
[[HOT]]คุ่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ตรงประเด็นที่สอบ  พร้อมเฉลยกระชับ

##เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
##แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน##
##หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา##
##จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม##

เก็งแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 สรุป  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
7 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
MP3 - แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

###แนวข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+MP3 ราคา 701 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม MP3 บรรยายต่างๆ)
3. ชุดติว MP3 + หนังสือ ราคา 1500 บาท (MP3 [บรรยายเสียงเนื้อหาบนปก 5- 6 เรื่อง)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (MP3 + DVD 4 ภาพประกอบเนื้อหาบนปกและเพิ่มเติม)

สามารถติดตามติดตามข่าวสารการเปิดสอบ หน่วยงานต่างๆๆ พร้อมแนวข้อสอบทุกตำแหน่งได้ที่
##หนังสือแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/Examservice1/
##ติดตามแฟนเพจข่าวเปิดสอบ   : https://www.facebook.com/Examinationservice/
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/  
##ผลงานคู่มือสอบ :  https://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/webboard/viewtopic/340

สนใจสอบถาม สั่งซื้อ#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิตติดต่อที่
โทร : 0930921748 
LineID : 0930921748
[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40smm4038f
#ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ#กรมสุขภาพจิต
#คู่มือสอบสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบงานราชการ,#เตรียมสอบงานราชการ, #หนังสืองานราชการ,#เปิดสอบราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เตรียมสอบราชการ#คุ่มือเตรียมสอบงานราชการ

### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนีhขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ###

[[#สรุปเนื้อหา]]คุ่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต

++[PDF]++หนังสือสอบ##ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต คัดกรองมาอย่างดี
++[HIT]เตรียมสอบกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ออกบ่อย ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
++[NEW]++แนวข้อสอบ##ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต อัพเดทใหม่ มีเฉลยพร้อมอธิบาย

###แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน###
###ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งติว ไม่ต้องเสียตังมากมาย สามารติวสอบเองได้เลย###
###จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม###
###มีทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ประจำตำแหน่งรวมอยู่ภายในเล่มเดียว###

เก็งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
5 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
6 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
11 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
MP3 - แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

###แนวข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+MP3 ราคา 701 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม MP3 บรรยายต่างๆ)
3. ชุดติว MP3 + หนังสือ ราคา 1500 บาท (MP3 [บรรยายเสียงเนื้อหาบนปก 5- 6 เรื่อง)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (MP3 + DVD 4 ภาพประกอบเนื้อหาบนปกและเพิ่มเติม)

สามารถติดตามติดตามข่าวสารการเปิดสอบ หน่วยงานต่างๆๆ พร้อมแนวข้อสอบทุกตำแหน่งได้ที่
##หนังสือแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/Examservice1/
##ติดตามแฟนเพจข่าวเปิดสอบ   : https://www.facebook.com/Examinationservice/
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/  
##ผลงานคู่มือสอบ :  https://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/webboard/viewtopic/340

สนใจสอบถาม สั่งซื้อ#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิตติดต่อที่
โทร : 0930921748 
LineID : 0930921748
[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40smm4038f
#ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ #กรมสุขภาพจิต
#คู่มือสอบสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,#แนวข้อสอบงานราชการ,#เตรียมสอบงานราชการ,#หนังสืองานราชการ,#เปิดสอบราชการ,#แนวข้อสอบราชการ,#เตรียมสอบราชการ#คุ่มือเตรียมสอบงานราชการ

### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนีhขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ###